Obec
BOROVNICE
BOROVNICE - HOMOL - PŘESTAVLKY - RÁJEC
RYCHLÝ KONTAKT

Obec Borovnice
Borovnice 5
517 41, Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274747
DIČ: CZ00274747

Obecní úřad: 493 815 763
Starostka: 734 559 876
Účetní: 734 559 875
Knihovna: 736 133 483

obec@borovnice.info
ucetni@borovnice.info
knihovna@borovnice.info

POČASÍ

Teplota: 8,4 °C
Vlhkost: 99 %
Rychlost větru: 0,0 m/s
Směr větru: ZSZ

Data načtena: 21.09.2021 04:30
pocasirajec.cz

NEWSLETTER

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.Čtyři plus Pět rovná se

Odebrat zaregistrovaný email

Dějiny obce v datech

Dějiny obce Borovnice v datech

1. polovina 13. století – předpokládaný vznik vsí Borovnice, Přestavlky a Rájec v rámci první etapy kolonizace Podorlicka

1399 – první písemná zmínka o Rájci. Držitelem vesnice byl Tas z Boskovic.

1440 – první písemná zmínka o Přestavlkách, jejichž pánem byl pravděpodobně Matěj z Přestavlk.

1442 – zmínka o Vilémovi z Orle, majiteli tvrze Dřel.

1449 – první písemná zmínka o Borovnici. Vesnice tehdy byla pronajata panství Litice.

1532 – tvrz, dvůr a ves Borovnici koupil Václav Okrouhlický z Kněnic.

1598 – statek Přestavlky koupil Fridrich s Oppersdorfu, majitel Častolovic.

1617 – Borovnici koupil plukovník Jan mladší z Bubna (ë1570 † 1635), jemuž od roku 1608 patřil dvůr Závrší. Bubna byl v letech 1618-1620 – jednou z vůdčích postav českého stavovského povstání, později sloužil jako dánský a švédský generál. Proslul diplomatickou misí, během které jménem Švédského království nabídl Albrechtovi z Valdštejna českou královskou korunu.

1626 – statek Přestavlky koupil Jan Votík Bukovský z Hustiřan. Ve 2. polovině 17. století proběhla přestavba tvrze na zámeček.

1653-1686 – Borovnice patřila Lidmile Maxmiliáně Hoberkové. Někdy v této době patrně vznikl zdejší zámek a v hospodářském dvoře barokní špýchar.

1688 – statek Borovnici koupila Terezie Eleonora z Ugarte.

1692-1696 – hraběnka z Ugarte nechala na Homoli vystavět kostel P. Marie Bolestné a přístupové schodiště. Během 18. století přibyla sochařská výzdoba schodiště. Homole se stala vyhledávaným poutním místem.

1696-1792 – do české školy na Homoli chodily děti z okolních vsí.

1756 – statek Borovnici koupil Fr. Oldřich Kinský, majitel choceňského panství.

1762Jana Rousová prodala statek Přestavlky Alžbětě Cavriani, držitelce panství Kostelec n. O.

1812 statek Borovnice byl připojen k panství Kostelec n. O., jehož majitelem se stal Josef Kinský.

1836Borovnice měla 49 domů a 296 obyvatel, Přestavlky 29 domů a 158 obyvatel a Rájec 28 stavení a 181 obyvatel.

1854Rájec a Přestavlky již tvořily společnou obec, jež měla dohromady 338 obyvatel.

1880 - v Borovnici žilo v 51 domech 349 obyvatel, v Rájci se k roku 1890 uvádělo 29 domů a 180 obyvatel, v Přestavlkách bylo 29 popisných čísel a 203 lidí.

1890v Borovnici vznikl hasičský sbor.

1892 na Homoli proběhly velké oslavy 200. výročí založení poutního kostela.

1911v Rájci vznikl hasičský sbor.

1914-1918 – během první světové války padlo 10 občanů Borovnice a 5 z Rájce.

1916rekvizice prvního velkého zvonu na Homoli a sanktusového zvonu.

1917rekvizice druhého velkého zvonu ze zvonice na Homoli.

1921 - Borovnice měla 55 domů a 312 obyvatel (146 mužů, 166 žen). V Rájci tehdy bylo 28 domovních čísel a 158 obyvatel (77 mužů, 81 žen). Součástí Rájce byly Přestavlky, kde ve 28 staveních žilo 171 lidí (81 mužů, 90 žen).

1925 parcelace dvorů velkostatku v rámci pozemkové reformy. Závrší získal s 92 ha pozemků jako zbytkový statek J. Müller, dvůr v Borovnici zůstal s výměrou 53 ha u kosteleckého velkostatku.

1927 – v Borovnici vznikl ochotnický spolek.

1928 – v Borovnici, Přestavlkách a Rájci proběhla elektrifikace.

1937 – v Borovnici žilo 303 obyvatel a bylo tu 68 domů, Rájec měl s osadou Přestavlky dohromady 273 obyvatel a 61 domů.

1938 – v září bylo z Borovnice do armády povoláno 17 záložníků a 5 nováčků.

1939 – nacisté přejmenovali Borovnici na Kienwald.

1944Karel Diblík z Borovnice byl radiotelegrafistou odbojové skupiny Brodecký.

1945 – během květnového povstání se v okolí Rájce střílelo.

1945 – v říjnu vzniklo v Borovnici strojní družstvo jako součást elektrárenského družstva.

1946 – ochotníci z Borovnice pokračovali ve své činnosti pod názvem Spolek divadelních ochotníků „Beseda“. Hráli do roku 1948.

1953v Borovnici vzniklo jednotné zemědělské družstvo (JZD).

1957 – byla založena JZD v Přestavlkách a v Rájci.

1960 – v rámci správní reorganizace byla vytvořena obec Borovnice s místními částmi Borovnice, Přestavlky, Rájec a Homole. Sloučená obec měla v r. 1961 celkem 503 obyvatel. Sídlem MNV se stal zámek v Přestavlkách, odkud byla obec spravována do konce roku 2017, kdy došlo k přestěhování obecního úřadu do nové budovy v Borovnici.

1961 – došlo ke sloučení zemědělských družstev Borovnice, Rájec a Přestavlky.

1963 – jednotné zemědělské družstvo převzalo státní statek Závrší.

1972 – proběhla demolice zámku v Borovnici.

1975 – ve sloučené obci žilo 412 obyvatel, z toho 220 žen. JZD zaměstnávalo 213 pracovníků. Byly tu 3 prodejny smíšeného zboží a 3 hostince. Byla dokončena stavba prodejny Jednoty.

1984 – proběhlo sloučení JZD Borovnice a JZD Chleny. Vzniklo tak JZD „ČSP“ Přestavlky s 2990 ha zemědělské půdy.

1989 – dokončena stavba autobusové zastávky v Borovnici.

1990 – národní výbor se transformoval na obecní úřad a zastupitelstvo obce.

1992 – v září proběhly oslavy 300. výročí založení chrámu na Homoli.

1993 – vznikl zemědělský podnik ZOPOS Přestavlky a. s. jako výsledek trans-formace JZD.

1999 – proběhl první ročník Memoriálu Bohumila Bečičky.

2000hasiči z Rájce oslavili 90. výročí existence spolku. Členové SDH v Borovnici oslavili 110 výročí svého sboru.

2002 – vyšlo první číslo zpravodaje Brodík.

2004 – stavební úpravy na zámku v Přestavlkách. Vznikla tu tělocvična se sociálním zařízením.

2005 – SDH v Borovnici uspořádal první Spanilou jízdu mopedů (tzv. nultý ročník).

2005 - převzali představitelé obce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České re-publiky dekret o udělení znaku a vlajky obce Borovnice. Vysvěcení znaku a pra-poru se uskutečnilo 1. července 2006 v kostele P. Marie Sedmibolestné na Homoli.

2006 – bývalá prodejna v Rájci se změnila na společenskou místnost.

2007 – na adrese www.borovnice.info začal fungovat obecní web.

2008 – začala se připravovat infrastruktura pro novou obytnou zónu v Rájci.

2011 – proběhly oslavy 100. výročí založení hasičského sboru v Rájci.

2012 – obec začala nabízet nové parcely v Rájci. V r. 2015 již měly všechny nové majitele.

2012 – uskutečnil se první ročník Přestavlcké traktoriády.

2014 – v Borovnici se konal druhý ročník Setkání Borovnic.

2015 – byla vydána brožura Homol – turistická perla Orlických hor (72 stran, ISBN: 978-80-905537-3-6).

2016 – vyšla kniha věnovaná minulosti Borovnice, Homole, Přestavlk a Rájce na-zvaná Dějiny obce Borovnice (240 stran, ISBN: 978-80-905537-4-3).

2016–2017 – budova prodejny ze 70. let byla pro potřeby obce kompletně pře-stavěna. Vznikla tak v podstatě nová stavba. Obecní úřad k 1. 1. 2018 změnil své sídlo – nová adresa OÚ: Borovnice 5. V objektu sídlí knihovna, je tu velká společenská místnost, občané mají k dispozici tělocvičnu s příslušenstvím. 

2018 – u příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatného státu dobrovolní hasiči vysázeli 10 ks lip v každé místní části – tj. v Borovnici, Přestavlkách a Rájci.

2019 – Na autobusové zastávce v Borovnici musel být postaven nový přístřešek pro občany čekající na autobus. Předchozí dřevěnou stavbu zapálil neznámý pachatel.

2019 – Dne 15. června se v Borovnici za rekordní účasti zástupců všech pěti obcí uskutečnil již 7. ročník Setkání Borovnic.