Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.Čtyři plus Pět rovná se

Odebrat zaregistrovaný email

Statistika
Cekem:107 219
Týden:2 543
Dnes:164
On-line:
2
Od 26.09.2014

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

Jednací řád zastupitelstva obce Borovnice ZDE

Zastupitelstvo obce Borovnice:

Soňa Rojková –starostka

Ing. Libor Provazník – místostarosta

Olga Bečičková – předsedkyně finančního výboru

Miloslav Jireš – předseda kontrolního výboru

Leoš Matějus, DiS – člen finančního výboru

Miloš Tschöpl – člen finančního výboru

Jaroslav Lédr – člen kontrolního výboru

Lukáš Bečička – člen kontrolního výboru

Mgr. Petra Koutná – předsedkyně sociální komise

Redakční systém: CMS-iSystems.cz ver. 3.04 | Powered by iSystems.cz