Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.Čtyři plus Pět rovná se

Odebrat zaregistrovaný email

Statistika
Cekem:114 927
Týden:3 565
Dnes:64
On-line:
1
Od 26.09.2014

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

Jednací řád zastupitelstva obce Borovnice ZDE

Zastupitelstvo obce Borovnice:

Soňa Rojková –starostka

Ing. Libor Provazník – místostarosta

Jana Šulcová

Leoš Matějus, DiS

Božena Zálohová

Jaroslav Lédr

Josef Dvořáček

Tomáš Koleš

Mgr. Petra Koutná

Redakční systém: CMS-iSystems.cz ver. 3.04 | Powered by iSystems.cz